Odkrywamy

tajemnice przyrody

Ścieżki i szlaki

SZLAKI PIESZE

 • Szlak niebieski (Górzno - Bachotek) – 44 km
 • Szlak zielony (Górzno - Łąkorz) – 56 km
 • Szlak czerwony (Budzyń – Grunwald Pole Bitwy) – 98,10 km

 

SZLAKI ROWEROWE

Na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

 • Szlak niebieski „Centralny” – Górzno, Fiałki, Czarny Bryńsk, Bryńsk Szlachecki, Górzno – 26,2 km
 • Szlak pomarańczowy „Północny” – Górzno, Traczyka, Gutowo, Fiałki, Górzno – 26 km
 • Szlak czerwony „Południowy” – Górzno, Bryńsk Szlachecki, Nowy Świat, Wierzchowina, Górzno – 28,2 km

Na terenie województwa mazowieckiego:

 • Szlak czarny „Wokół Lasu” – 14,4 km
 • Szlak czerwony „Konopaty” – 11,2
 • Szlak niebieski „Piotrowski” – 7 km
 • Szlak żółty „Na Majdany” – 11,8 km
 • Szlak zielony „Śliwkowa Graniczna” – 9,4 km

 Na terenie województwa warmińsko-mazurskiego:

 • Szlak niebieski – wokół Jeziora Lidzbarskiego – 8 km
 • Szlak czerwony – „Obraziki”, wokół jeziora Piaseczno – 20 km
 • Szlak zielony – Lidzbark, Klonowo, Jar Brynicy do Dębu Rzeczypospolitej– 23 km

ŚĆIEŻKI NORDIC WALKING

Na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego wyznaczono cztery ścieżki piesze pn. "Górznieńsko-Lidzbarski Nordic Walking Park", przeznaczone do uprawiania nordic walkingu. Trasy mają swój początek w osadzie leśnej Ruda przy budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i tworzą cztery pętle o łącznej długości ok. 29 km.

W skład „Nordic Walking Parku” wchodzą ścieżki: żółta o długości 2,6 km, zielona o długości 5,7 km, czerwona (10,4km) i czarna (10,2 km). Rezerwat przyrody „Jar Brynicy”, 500-letni pomnikowy Dąb Rzeczypospolitej, zabytkowy młyn wodny w Górznie, czy jaz na rzece Brynicy w Traczyskach, to tylko niektóre z czekających na trasach atrakcji. Większość szlaków to drogi i aleje leśne. Niewielkie fragmenty prowadzą asfaltem, chodnikiem oraz polnymi drogami. Trasy są bardzo czytelnie oznakowane. Wzdłuż nich rozmieszczono tablice zawierające propozycje ćwiczeń do wykonania oraz punkty pomiaru tętna. W Rudzie oraz przy plaży miejskiej w Górznie ustawiono tablice z ogólnymi informacjami na temat nordic walking, a także mapą z naniesionym przebiegiem tras. Poszczególne ścieżki różnią się między sobą długością oraz poziomem trudności terenu. Trasy posiadają punkty wspólne, pokrywają się lub krzyżują, co umożliwia dowolne wydłużanie, skracanie przejść lub zmianę kierunku marszu.

ŚCIEŻKI PRZYRODNICZO-DYDAKTYCZNE

Ścieżka „Szumny Zdrój” - trasa o długości około 5 km. Rozpoczyna się w małym ogrodzie dendrologicznym, w którym można zapoznać się z gatunkami drzew rosnącymi w lasach Parku. Ścieżka zaopatrzona jest w liczne tablice edukacyjne opisujące m.in. typy lasów, funkcje ekosystemów leśnych, formy ochrony przyrody, a także chronione gatunki roślin oraz zwierząt zamieszkujących lasy rezerwatu „Szumny Zdrój”. Trasa ścieżki przebiega przez tereny o bardzo urozmaiconej rzeźbie. Zobaczyć można polodowcowe formy krajobrazu takie jak: kemy, ozy czy też zagłębienia wytopiskowe. Jednym z najciekawszych punktów jest rozległa nisza źródliskowa, będąca osobliwością rezerwatu. Na dnie niszy rośnie rzadki w tej części Polski górski gatunek - czosnek niedźwiedzi. Roślina ta wydziela charakterystyczną woń czosnku, szczególnie intensywną w okresie kwitnienia tj. kwiecień-maj. Na zboczu niszy znajduje się punkt widokowy.

  

Do rezerwatu „Czarny Bryńsk” – trasa o długości ok. 4 km. Ścieżka prowadzi głównie przez tereny leśne. Punktem docelowym jest florystyczny rezerwat „Czarny Bryńsk”. Obejmuje on swoimi granicami malownicze, śródleśne jezioro Czarny Bryńsk wraz z przybrzeżnym pasem szuwarów i torfowiskiem z owadożerną rosiczką okrągłolistną. Przy brzegach akwenu rośnie rzadki w tej części Polski gatunek – kłoć wiechowata. Na tafli jeziora natomiast, zobaczyć można skupienia grzybieni białych.

Do „Dębu Rzeczypospolitej” – trasa o długości ok. 5 km. Ścieżka biegnie przez leśny kompleks do rezerwatu "Jar Brynicy II".  Głównym punktem jest największy w Parku pomnik przyrody – mierzący ok. 35m wysokości, ponad 500-letni „Dąb Rzeczypospolitej”. W rezerwacie zobaczymy również potężne 200-letnie sosny z "kuźniami" dzięciołów. Nieopodal dębu znajduje się punkt widokowy na rozległy i stromy jar rzeki Brynicy.

Ścieżka „Wilczełyko” – ścieżka o długości 1,5 km, biegnąca nieopodal siedziby G-LPK. Na ścieżce zobaczymy stanowiska chronionych roślin takich jak: wawrzynek wilczełyko, widłak jałowcowaty, kopytnik pospolity, paprotka zwyczajna. Poznamy także metody hodowli lasu i ochrony młodych drzew. Na trasie znajdują się cztery pomnikowe drzewa: świerk "Kazio" oraz dęby "Bogdan", "Bolek" i "Lolek". Jednym z punktów jest małe oczko wodne, będące miejscem rozrodu traszki grzebieniastej. 

Wokół jeziora Górzno – trasa o długości około 6 km prowadząca przez tereny o dużych walorach krajobrazowych, doskonała na rodzinne spacery na łono natury. Na ścieżce znajduje się kilka punktów widokowych. Na wzgórzu, tuż przy wypływie rzeki Górzanki z jeziora Górzno zobaczyć można piękny widok na jezioro Górzno. Na uwagę zasługuje również zróżnicowany, polodowcowy krajobraz wsi Fiałki z taki formami jak: drumliny, kemy i ozy oraz oczkiem wodnym "Rzekotka", będącym użytkiem ekologicznym i miejsce rozrodu rzekotki drzewnej. Nad jeziorem Wapionka znajduje się zabytkowy młyn wodny. Trasa ścieżki częściowo prowadzi przez Park Miejski w Górznie. Jest to dobre miejsce do rozpoznawania gatunków drzew i krzewów

Ścieżka turystyczna „Źródła Brynicy” - trasa ma długość 12 km i świetnie nadaje się na rowerowe wypady. Ścieżka zaopatrzona jest w wiele tablic edukacyjnych, miejsca przystankowe i drogowskazy. Prowadzi przez malownicze tereny bryńskich wiosek tj. Bryńsk, Bryńsk Szlachecki, Bryńsk Królewski, Czarny Bryńsk, Bryńsk Ostrowy. Na trasie zgłębimy wiedzę na temat historii tych terenów, dotrzemy nad jez. Bryńsk Szlachecki, przy którym znajdują się źródła rzeki Brynicy, odwiedzimy rezerwat florystyczny "Czarny Bryńsk" oraz poznamy gatunki roślin i zwierząt występujące na obszarze Parku.

„Leśna szkoła odkrywców” - ścieżka o długości 2,6 km, prowadząca wokół osady leśnej Ruda. Swój początek ma przy budynku Ośrodka Edukacji Ekologicznej Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego w Rudzie. Na trasie znajduje się wiele tablic edukacyjnych prezentujących różnorodną tematykę m.in. florę śródleśnych łąk, florę terenów podmokłych, ptactwo ekosystemów wodnych, ślady obecności i tropy zwierząt oraz inne ciekawostki ze świata roślin i zwierząt.

 

logotypy UE

Kampania promocyjno-informacyjna dotycząca ochrony przyrody i dziedzictwa przyrodniczego województwa
kujawsko-pomorskiego oraz działalności Ośrodka Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie – projekt współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 2.
Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska Działania 2.6 Ochrona i promocja zasobów przyrodniczych
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.

logo WFOSiGW